Dzień: 13 marca 2020

Glapiński: będę proponował Radzie Polityki Pieniężnej obniżenie stóp procentowych

Prezes NBP Adam Glapiński podał, że będzie rekomendował Radzie Polityki Pieniężnej obniżenie stóp procentowych. W związku z epidemią koronawirusa eksperci przewidują w Europie, w tym w naszym kraju recesję. Załamanie już dotknęło branżę turystyczną. Jako jedne z pierwszych ucierpiały giełdy, które odnotowały ogromne spadki. Według ekonomistów kryzys na giełdach jest historyczny.

WIG20 przerywa serię siedmiu spadkowych sesji. Co dzieje się na warszawskiej giełdzie?

WIG20 rośnie na piątkowym otwarciu. Indeks warszawskiej giełdy podnosi się po ostatnim spadku do najniższego od niemal 17 lat poziomu. Ekonomiści oceniają, że epidemia koronawirusa nastała w niekorzystnym momencie – słabnącego wzrostu i słabnącej waluty. GPW informuje jednak, że na bieżąco monitoruje sytuację i ocenia, że obecnie nie ma przesłanek operacyjnych do zawieszenia obrotu giełdowego.